Het verhaal achter de kunst

In mijn jonge leven, richtte ik me vooral op schilderen naar de natuur. Ik maakte landschappen en schilderde ook enkele stillevens. Daarna ben ik bezig gegaan met het schilderen van dromen. In vakanties werkte ik graag in de natuur en maakte vooral aquarellen.
Dit pikte ik weer op bij het schilderen in Bredevoort. Ik wilde echter geen plaatjes schilderen en zocht naar een manier om vreemde elementen in het geheel in te passen. Deze vervreemding van de werkelijkheid moesten juist de beschouwer wakker maken. Vervolgens ging ik ook teksten weergeven in de beweging van het landschap. Het waren vaak gedichten of Haikuachtige uitingen. Daarna ben ik meer met acryl gaan schilderen, waarbij ik ook met grotere formaten ben gaan werken, en voelde daar meer vrijheid en beweging in.

Tevens vroeg ik me af: “Waar moet het nu in de kunst om gaan?” Ook vroeg ik me af tot welke vormgeving van kunst ik me het meest aangesproken voelde. Dit is onder andere het werk van Duitse expressionisten, zoals Emil Nolde, Frans Marc, Kirchner en de Noor Munch. Ik vind dat het belangrijkste onderwerp in de kunst moet zijn: de verbeelding van intimiteit. Persoonlijk zet ik me af tegen het snobistische en groteske van de moderne Amerikaanse kunst. In relatie met de kosmos en ook met de microkosmos is de mens weliswaar uniek, maar ook erg nietig. Bescheidenheid is dus gewenst.

Ik ben landschappen gaan schilderen in felle kleuren met insecten en kosmische voorstellingen. Insecten vormen voor mij de vertegenwoordigers van een microkosmos, welke vaak door de mens wordt gevreesd en geminacht. Vanuit dit gezichtspunt ben ik bezig gegaan met het schilderen van menselijke intimiteit in de vormgeving van handelingen van dierlijke wezens. Ik vraag daarbij ook om erkenning van impulsieve en instinctmatige aspecten van intimiteit. Dus geen hoogdravendheid of valse romantiek. Ik noem deze vorm van schilderen ‘transfiguratieve kunst’. Zij transformeert menselijke intimiteit via beelden van en met dieren en schept daarmee een zekere afstand, waarop de beschouwer alle emoties en reacties kan ervaren, zelfs in zijn primitieve aspecten. Momenteel zoek ik ernaar om dat vooral tot uitdrukking te brengen in olieverf, waarbij ik gebruik maak van symboliek, rituelen, impulsieve krastechnieken en toevoegingen van florale elementen.

Geef een antwoord